Opłaty za żłobek

Opłaty UCHWAŁA NR LXIV/915/2023 Z dnia 25 maja 2023r. w sprawie ustalenia wysokości opłat oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszenia opłaty za pobyt dziecka w żłobkach prowadzonych przez Miasto Kalisz

DofinansowanieImage

Search