O nas

Klauzula informacyjna

Żłobek Nr 4 w Kaliszu realizuje zadania publiczne w zakresie opieki nad dzieckiem zgodnie z Ustawą z dnia 04.02.20211r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz na podstawie Uchwały Nr XX/346/2020 Rady Miasta Kalisza z dnia 27.02.2020r. w sprawie ustalenia Statutu Żłobka Nr 4 w Kaliszu przy al. Wojska Polskiego 34.

Nasz Żłobek posiada odpowiednie warunki lokalowe oraz wyposażenie. Staramy się zapewnić dzieciom jak najlepsze warunki rozwoju i taką atmosferę, aby każdy maluch czuł się jak w domu. Sale, w których przebywają dzieci są nasłonecznione, przestronne i kolorowe. Wyposażone są w bezpieczne, atrakcyjne i dostosowane do wieku zabawki oraz pomoce dydaktyczne, które sprzyjają radosnej, beztroskiej i twórczej zabawie. Prowadzone zajęcia wychowawczo-edukacyjne dostosowane są do potrzeb i możliwości naszych maluchów. Dzięki temu, dzieci kształtują postawy społeczne, doskonalą samodzielność oraz uczą się umiejętności życia w grupie.   W najstarszej grupie prowadzone są dodatkowo zajęcia muzyczno-rytmiczne oraz zajęcia logopedyczne. We wszystkich grupach wiekowych wprowadzamy dzieci w świat języka angielskiego poprzez zabawę. Nad dziećmi czuwa wykwalifikowany i doświadczony personel. Utrzymaniem czystości zajmuje się personel pomocniczy. W żłobku układane i realizowane są jadłospisy w oparciu i zgodne z wymaganiami opracowanymi przez Instytut Żywności i Żywienia im. Prof. Dra med. Aleksandra Szczygła w Warszawie. Przygotowaniem odpowiednich do wieku i zgodnych z obowiązującymi normami posiłków zajmują się panie kucharki. Stosujemy diety eliminacyjne realizowane na podstawie wystawionych przez lekarza zaświadczeń.

Jesteśmy otwarci na współpracę z rodzicami i cieszy nas każde zaangażowanie ze strony Rodziców.

Pracujemy w dni robocze od poniedziałku do piątku od godziny 6.00 do 16.30.

Żłobek posiada 100 miejsc w III grupach zbliżonych wiekowo:
Grupa I Biedronki,  to dzieci w wieku od 20 tygodnia życia do 15 miesiąca życia,
Grupa II Motylki,  to dzieci w wieku od 16 miesiąca życia do 24 miesiąca życia,
Grupa III Pszczółki,  to dzieci w wieku od 25 miesiąca życia do 36 miesiąca życia.

Każda grupa posiada bawialnię, jadalnie, sypialnię, łazienkę i szatnię.

Serdecznie zapraszamy!

Image

Search