Nasz Żłobek ma komfortowe warunki lokalowe i odpowiednie wyposażenie. Posiadamy nasłonecznione, przestronne i kolorowe sale pobytu dzieci. Są one wyposażone w bezpieczne, atrakcyjne i dostosowane do wieku zabawki i pomoce dydaktyczne, sprzyjające radosnej i twórczej zabawie. Działalność Żłobka obejmuje swoim zakresem działania wychowawcze i edukacyjne oraz opiekę nad  małymi dziećmi od ukończenia 20 tygodnia do 3 roku życia. Usługi w naszym Żłobku świadczone są przez wykwalifikowany i doświadczony personel. Nad utrzymaniem idealnej czystości czuwa grupa personelu pomocniczego. Przygotowaniem smacznych, domowych posiłków zajmują się panie kucharki. Codzienne zajęcia wychowawczo-edukacyjne dostosowane są do potrzeb i możliwości maluszków. Dzieci uczą się umiejętności życia w grupie, kształtują postawy społeczne oraz doskonalą samodzielność. W grupach starszych prowadzone są dodatkowe zajęcia muzyczno-rytmiczne oraz zajęcia logopedyczne. W celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych podejmujemy współpracę z rodzicami dziecka. Staramy się zapewnić dzieciom jak najlepsze warunki do wszechstronnego i harmonijnego rozwoju oraz taką atmosferę, aby każdy maluch czuł, że jest u siebie. W starszych grupach stworzyliśmy kąciki tematyczne m.in. kuchenny, domowy, majsterkowicza, samochodowy, manipulacyjny i czytelniczy. Wielką atrakcją i jednym z ulubionych miejsc zabaw  dzieci  jest suchy basen z plastikowymi piłkami. Pogodne, ciepłe dni dzieci chętnie spędzają w naszym ogrodzie.

Żłobek czynny jest w dni robocze od poniedziałku do piątku od godziny 6.00 do 16.30.

Żłobek posiada 100 miejsc w III grupach zbliżonych wiekowo:
Grupa I Biedronki,  to dzieci w wieku od 20 tygodnia życia do 15 miesiąca życia,
Grupa II Motylki,  to dzieci w wieku od 16 miesiąca życia do 24 miesiąca życia,
Grupa III Pszczółki,  to dzieci w wieku od 25 miesiąca życia do 36 miesiąca życia.

Serdecznie zapraszamy!