Aktualności

?>
Aktualności

Podpisywanie umów z rodzicami nowoprzyjętych dzieci.

W okresie od dnia 21 czerwca do dnia 28 czerwca rodzice/opiekunowie prawni dzieci przyjętych do żłobka na dany rok szkolny mają obowiązek podpisania umowy w żłobku. Zapraszamy w godzinach od 7-14.30.

Brak zawarcia przedmiotowej umowy w wyznaczonym terminie skutkuje skreśleniem dziecka z listy osób przyjętych.

Image

Search