6:00 – 8:00      Przyjmowanie dzieci do żłobka:

8:00 – 8:30      I Śniadanie:

 • wdrażanie elementów higieny osobistej,
 • kształtowanie umiejętności samoobsługowych.

8.30 – 8.45      Czynności higieniczne po śniadaniu:

 • trening czystości, nauka korzystania z nocnika i toalety,

8.45 – 10.00    Zajęcia w małych grupach – zorganizowane lub dowolne

 • zajęcia zorganizowane stymulujące rozwój psychoruchowy dziecka,
 • zabawy ruchowe koordynujące całe ciało dziecka, doskonalące zmysł równowagi,
 • zabawy plastyczne,
 • zabawy z elementami muzykoterapii,

10.00 – 10.15    II Śniadanie

10.15 – 11.15    Zabawy i zajęcia ruchowe i muzyczne

 • zabawy rytmiczne, ruchowe,
 • zabawy manipulacyjne i paluszkowe,
 • zabawy rozwijające spostrzegawczość,
 • zabawy konstrukcyjne,
 • zabawy plastyczne,
 • zabawy wspierające rozwój mowy ,
 • zabawy parateatralne.

11.15 – 12.00    Obiad:

 • wdrażanie do samodzielnego jedzenia,
 •  ćwiczenie posługiwania się sztućcami.

12:00 – 14:00  Czas na sen lub leżakowanie

14.00 – 14.30    Podwieczorek

14.30 – 16.30    Zajęcia dowolne i wydawanie dzieci do domu:

 • zabawy w kącikach zainteresowań,
 • czas na indywidualne rozmowy rodziców z opiekunami.

W grupie III dzieci korzystają z zajęć dodatkowych:

Poniedziałki,  zajęcia logopedyczne,

Czwartki,  zajęcia rytmiki.