INFORMACJA DLA RODZICÓW W SPRAWIE ODPŁATNOŚCI ZA ŻŁOBEK

Dyrektor Żłobka Nr 4 informuje, że w związku z wytycznymi przeciwepidemicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 2 lipca 2020r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki  nad dziećmi w wieku do lat 3, które wprowadziły nowe uregulowania w zakresie obecnie wymaganej powierzchni Czytaj dalej…

INFORMACJA DLA RODZICÓW

Żłobek Nr 4 w Kaliszu informuje, że od dnia 01.09.2020r. żłobek otwarty jest od godziny 6.00 do godziny 16.30. Rodzic przyprowadzający dziecko do żłobka, zobowiązany jest podpisać poniższe oświadczenie (druki oświadczenia otrzymają państwo w żłobku) Oświadczenie  rodzica dziecka uczęszczającego do Żłobka Nr 4 w Kaliszu Zgodnie z wytycznymi przeciwepidemicznymi GIS Czytaj dalej…

ŻYCZENIA WIELKANOCNE

Z okazji Świąt Wielkanocnych życzymy Dzieciom i Rodzicom nie tylko zdrowia, szczęścia i pomyślności, ale przede wszystkim wytrwałości i wiary, że z każdej przeciwności wynosimy mądrość i siłę. Niech refleksja nad sensem i znaczeniem ludzkiego cierpienia uczyni nas wszystkich silniejszymi i wrażliwszymi na potrzeby drugiego człowieka. Z najlepszymi życzeniami Dyrektor Czytaj dalej…

WYRÓŻNIENIE W KONKURSIE DLA ŻŁOBKA NR 4 W KALISZU

Mamy przyjemność poinformować, że Żłobek Nr 4 w Kaliszu przy Alei Wojska Polskiego 34 przystąpił do ogólnopolskiego konkursu ,,Żłobek Roku 2019 i Klub Dziecięcy Roku 2019” organizowanego przez  I Ogólnopolskie Stowarzyszenie Publicznych i Niepublicznych  Żłobków i Klubów Dziecięcych pod honorowym patronatem Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Żłobek Nr 4 Czytaj dalej…