REKRUTACJA DZIECI DO ŻŁOBKA NR 4 NA ROK 2021/2022

Od dnia 1 czerwca od godz.12.00 rozpocznie się elektroniczna rekrutacja do żłobków prowadzonych przez Miasto Kalisz. Po elektronicznym wypełnieniu wniosku należy go wydrukować, podpisać i wraz z wymaganymi dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów (ksero dokumentów) wyszczególnionymi w załączniku do Zarządzenia Nr 180/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 1 kwietnia 2020r. w Czytaj dalej…

WAŻNA INFORMACJA DLA RODZICÓW

Szanowni Rodzice na stronie Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 26 marca 2021r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Link do rozporządzenia  https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/560 Zgodnie z rozporządzeniem Czytaj dalej…

INFORMACJA DLA RODZICÓW

Żłobek Nr 4 w Kaliszu informuje, że od dnia 01.09.2020r. żłobek otwarty jest od godziny 6.00 do godziny 16.30. Rodzic przyprowadzający dziecko do żłobka, zobowiązany jest podpisać poniższe oświadczenie (druki oświadczenia otrzymają państwo w żłobku) Oświadczenie  rodzica dziecka uczęszczającego do Żłobka Nr 4 w Kaliszu Zgodnie z wytycznymi przeciwepidemicznymi GIS Czytaj dalej…

ŻYCZENIA WIELKANOCNE

Z okazji Świąt Wielkanocnych życzymy Dzieciom i Rodzicom nie tylko zdrowia, szczęścia i pomyślności, ale przede wszystkim wytrwałości i wiary, że z każdej przeciwności wynosimy mądrość i siłę. Niech refleksja nad sensem i znaczeniem ludzkiego cierpienia uczyni nas wszystkich silniejszymi i wrażliwszymi na potrzeby drugiego człowieka. Z najlepszymi życzeniami Dyrektor Czytaj dalej…