INFORMACJA DLA RODZICÓW

Żłobek Nr 4 w Kaliszu informuje, że od dnia 01.09.2020r. żłobek otwarty jest od godziny 6.00 do godziny 16.30. Rodzic przyprowadzający dziecko do żłobka, zobowiązany jest podpisać poniższe oświadczenie (druki oświadczenia otrzymają państwo w żłobku) Oświadczenie  rodzica dziecka uczęszczającego do Żłobka Nr 4 w Kaliszu Zgodnie z wytycznymi przeciwepidemicznymi GIS Czytaj dalej…

Nabór 2019/2020

Szanowni Rodzice, Uprzejmie informujemy, że nabór dzieci do Żłobka Nr 4 na rok szkolny 2019/2020 rozpocznie się dnia 1 kwietnia 2019r. i będzie trwał do dnia 30 kwietnia 2019r.   W tym czasie wypełnioną ,,Kartę zgłoszenia dziecka” oraz ,,Zaświadczenia o zatrudnieniu” należy złożyć w siedzibie żłobka w dni pracujące od Czytaj dalej…