Szanowni Rodzice,

Uprzejmie informujemy, że nabór dzieci do Żłobka Nr 4 na rok szkolny 2019/2020 rozpocznie się dnia 1 kwietnia 2019r. i będzie trwał do dnia 30 kwietnia 2019r.   W tym czasie wypełnioną ,,Kartę zgłoszenia dziecka” oraz ,,Zaświadczenia o zatrudnieniu” należy złożyć w siedzibie żłobka w dni pracujące od godz. 7.30 do godz.15.00 . Druki kart można otrzymać w administracji lub pobrać ze strony internetowej www.zlobek4.kalisz.pl   w zakładce ,,do pobrania”, gdzie znajdują się również informacje na temat zasad rekrutacji do żłobka.

Kategoria: Info